(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Serwis dla Projektantów

Projektant to zawód zaufania publicznego, który planuje proces budowy zgodnie z przepisami prawa.
Częste stosowanie przepisów prawa przez Projektantów, „wymusza” wymianę doświadczeń między Projektantami wszystkich branż.

W serwisie projektant.dom-projekty.pl znajdziesz artykuły związane z Projektowaniem Inżynierskim i Architektonicznym. Wszystkie informacje w serwisie mają służyć jedynie wymianie doświadczeń, natomiast nie powinny być wykładnią stosowania przepisów prawa przez Projektantów.

Kategorie Obiektów Budowlanych Projekt Budowlany

Strona Tytułowa w Projekcie BudowlanymKategorie Obiektów Budowlanych Projekt Budowlany Budynki Mieszkalne Jednorodzinne Kategoria I k=2,0 w=1,0 Budynki Gospodarki Rolnej Kategoria II k=1,0 w=1,0budynki produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko -składowe  Inne...

Fundamenty i Badania gruntu – Opinia Geotechniczna

Fundamenty i Badania gruntu,Opinia Geotechniczna Czy wiesz, co powinno znaleźć się w projekcie budowlanym w zakresie gruntu i fundamentowania ? Warunki Gruntowe proste złożone skomplikowane Kategoria Geotechniczna obiektu budowlanego pierwsza kategoria 1- 2-...

Polskie Normy Budowlane

Polskie Normy Budowlane Szukasz obowiązujących Polskich Norm Budowlanych ? Poniżej znajdziesz zestawienie norm, które przygotowałem z rozporządzenia o warunkach technicznych, jakie mają spełniać budynki oraz z rozporządzenia jak ma wyglądać projekt budowlany. ...

Ściany wewnętrzne – Akustyka przegród wewnętrznych

Ściany wewnętrzne – Akustyka przegród wewnętrznych Czy chcesz wiedzieć jak kształtuje się akustyka w zależności od grubości ściany ?Nie wiesz jak dobrać grubość ściany i zapewnić stosowną akustykę ? Masa ściany i jej akustyka – informacje z ITB Zależności właściwości...

Funkcja Użytkowa – podział budynków w geodezji

Funkcja Użytkowa – podział budynków w geodezji Nie jesteś pewny nazwy budynku ? Potrzebujesz dowiedzieć się jaki jest podział funkcjonalny budynków ? Nazwę budynku wg jego funkcji użytkowej będzie potrzebował każdy kto przygotowuje umowę na projekt przebudowy,...

akustyka budowlana i ochrona środowiska

akustyka budowlana i ochrona środowiska isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001109  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071200826   ustawa o ochronie środowiska http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627...

Pozwolenie Wodnoprawne – przepisy

Pozwolenie Wodnoprawne i operat wodnoprawny – kiedy jest potrzebny Poniżej aktualny na rok 2015 podręczny zestaw ustaw, do pozwoleń wodnoprawnych : Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony...

Drogi Publiczne – zjazdy

Ustawa o drogach publicznych – zjazdy Ustawa o drogach publicznych i warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi podzieliły zjadzdy na 2 kategorie. Zjazdy indywidualne Zjazd indywidualny to inaczej zjazd prywatny na użytek nie gospodarczy. Samochody które mogą...