(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Serwis dla Projektantów

Projektant to zawód zaufania publicznego, który planuje proces budowy zgodnie z przepisami prawa.
Częste stosowanie przepisów prawa przez Projektantów, „wymusza” wymianę doświadczeń między Projektantami wszystkich branż.

W serwisie projektant.dom-projekty.pl znajdziesz artykuły związane z Projektowaniem Inżynierskim i Architektonicznym. Wszystkie informacje w serwisie mają służyć jedynie wymianie doświadczeń, natomiast nie powinny być wykładnią stosowania przepisów prawa przez Projektantów.

biegły sądowy w specjalizacji prawa autorskiego

biegły sądowy w specjalizacji prawa autorskiego Biegły sądowy i jego zakres określony został w ustawach: Kodeks Postępowania Karnego Kodeks Postępowania Cywilnego Kodeks Postępowania Administracyjnego Kodeks Postępowania Wykroczeń Rozporządzenie w sprawie biegłych...

Kategorie Obiektów Budowlanych Projekt Budowlany

Strona Tytułowa w Projekcie BudowlanymKategorie Obiektów Budowlanych Projekt BudowlanyBudynki Mieszkalne JednorodzinneKategoria I k=2,0 w=1,0Budynki Gospodarki RolnejKategoria II k=1,0 w=1,0budynki produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko -składowe Inne Niewielkie...

Fundamenty i Badania gruntu – Opinia Geotechniczna

Fundamenty i Badania gruntu,Opinia GeotechnicznaCzy wiesz, co powinno znaleźć się w projekcie budowlanym w zakresie gruntu i fundamentowania ?Warunki GruntoweprostezłożoneskomplikowaneKategoria Geotechniczna obiektu budowlanegopierwsza kategoria1- 2- kondygnacyjne...

Polskie Normy Budowlane

Polskie Normy BudowlaneSzukasz obowiązujących Polskich Norm Budowlanych ? Poniżej znajdziesz zestawienie norm, które przygotowałem z rozporządzenia o warunkach technicznych, jakie mają spełniać budynki oraz z rozporządzenia jak ma wyglądać projekt budowlany.  Linki do...

Ściany wewnętrzne – Akustyka przegród wewnętrznych

Ściany wewnętrzne - Akustyka przegród wewnętrznychCzy chcesz wiedzieć jak kształtuje się akustyka w zależności od grubości ściany ?Nie wiesz jak dobrać grubość ściany i zapewnić stosowną akustykę ?Masa ściany i jej akustyka - informacje z ITBZależności właściwości...

Pozwolenie Wodnoprawne – przepisy

Pozwolenie Wodnoprawne i operat wodnoprawny - kiedy jest potrzebny Poniżej aktualny na rok 2015 podręczny zestaw ustaw, do pozwoleń wodnoprawnych : Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony...