(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Drogi Publiczne — zjazdy

Ustawa o drogach publicznych — zjazdy Ustawa o dro­gach pub­licznych i warun­ki tech­niczne jakim powin­ny odpowiadać dro­gi podzieliły zjadzdy na 2 kat­e­gorie. Zjazdy indywidualne Zjazd indy­wid­u­al­ny to inaczej zjazd pry­wat­ny na użytek nie gospo­dar­czy....

Przepisy ochrony pożarowej

Przepisy pożarowe, czyli ochrona pożarowa Jeżeli przy­go­towu­jesz opis pożarowy do pro­jek­tu budowlanego, poniżej zna­jdziesz krót­ki kom­pendi­um z linka­mi do odpowied­nich ustaw związanych z ochroną pożarową. Opis pożarowy do projektu budowlanego Strona Sej­mu...