(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl
Polskie Normy Budowlane

Polskie Normy Budowlane

Pol­skie Normy BudowlaneSzukasz obow­iązu­ją­cych Pol­s­kich Norm Budowlanych ? Poniżej zna­jdziesz zestaw­ie­nie norm, które przy­go­towałem z roz­porządzenia o warunk­ach tech­nicznych, jakie mają speł­ni­ać budyn­ki oraz z roz­porządzenia jak ma wyglą­dać pro­jekt...
Ściany wewnętrzne — Akustyka przegród wewnętrznych

Ściany wewnętrzne — Akustyka przegród wewnętrznych

Ściany wewnętrzne — Akusty­ka prze­gród wewnętrzny­chCzy chcesz wiedzieć jak ksz­tał­tu­je się akusty­ka w zależnoś­ci od gruboś­ci ściany ?Nie wiesz jak dobrać grubość ściany i zapewnić stosowną akustykę ?Masa ściany i jej akusty­ka — infor­ma­c­je z ITBZa­leżnoś­ci...
Share This