(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl
Polskie Normy Budowlane

Polskie Normy Budowlane

Polskie Normy Budowlane Szukasz obow­iązu­ją­cych Pol­s­kich Norm Budowlanych ? Poniżej zna­jdziesz zestaw­ie­nie norm, które przy­go­towałem z roz­porządzenia o warunk­ach tech­nicznych, jakie mają speł­ni­ać budyn­ki oraz z roz­porządzenia jak ma wyglą­dać pro­jekt...