(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

biegły sądowy w spec­jal­iza­cji prawa autorskiego

Biegły sądowy i jego zakres określony został w ustawach:

Kodeks Postępowa­nia Karnego

Kodeks Postępowa­nia Cywilnego

Kodeks Postępowa­nia Administracyjnego

Kodeks Postępowa­nia Wykroczeń

Roz­porządze­nie w spraw­ie biegłych sądowych

 

 

Share This