(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Kiedy Decyzja O Środowiskowych Uwarunkowaniach
do Projektu Budowlanego ?

Jeżeli planujesz Inwestycję oraz możliwe „komplikacje” związane z wydawanym pozwoleniem na budowę, to warto abyś zapoznał się Rozporządzeniem o Inwestycjach oddziałujących na środowisko.

Myślę, że szybka analiza pozwoli Tobie i Twojej Inwestycji przy przygotowaniu pozwolenia na budowę.

 

Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102131397

Dz.U. 2013 poz. 817 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000817

 

 

Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627

Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081991227

 

 

Share This