(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Fundamenty i Badania gruntu,
Opinia Geotechniczna

Czy wiesz, co powinno znaleźć się w projekcie budowlanym w zakresie gruntu i fundamentowania ?

Warunki Gruntowe

 1. proste
 2. złożone
 3. skomplikowane

Kategoria Geotechniczna obiektu budowlanego

 1. pierwsza kategoria
  1. 1- 2- kondygnacyjne budynki
  2. ściany oportowe i rozparcia wykopów, dla różnic poziomów do 2,0m
  3. wykopy do gł. 1,2m i nasypy do wys. 3,0m, wykonywane przy drogach, drenażach i rurociągach
 2. druga kategoria
  1. fundamenty bezpośrednie lub głębokie
  2. ściany oporowe utrzymujące grunt lub wodę przekraczające poziom 2,0m
  3. wykopy powyżej 1,2m i nasypy powyżej 3,0m
  4. przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża
  5. kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące
 3. trzecia kategoria
  1. posadowienia w skomplikowanych warunkach gruntowych
  2. nietypowe obiekty stwarzające zagrożenia oraz wszelkie inne o wysokości piętrzenia powyżej 5,0m, szczegóły w rozporządzeniu
  3. obiekty mogące znacząco oddziaływać na środowisko
  4. budynki wysokościowe
  5. obiekty wysokie z posadowieniem przekraczającym 5,0m
  6. tunele
  7. infrastruktura krytyczna
  8. obiekty zabytkowe i monumentalne

W trakcie opracowania

 • Opinia Geotechniczna
 • Badania Geotechniczne
 • Fundamenty – rozwiązania w zależności od właściwości gruntu

ustawy i przepisy prawa :

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

Share This