(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Prawo Zabudowy – Co to jest prawo budowlane ? Komentarz

utworzone przez | Lis 29, 2015 | blog, prawo budowlane | 0 komentarzy

Co reguluje prawo budowlane ?

Podstawową funkcją prawa budowlanego to regulacja prawa zabudowy nieruchomości gruntowej.
Art. 4 prawa budowlanego kwestię zabudowy uzależnia od warunków :
– prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane ( własnością lub inną formą zarządu ),
– zgodność zamierzenia budowlanego z przepisami prawa.

Art.1. prawa budowlanego jako zbiór przepisów prawa regulują :
– zasady działania organów administracji budowlanej, czyli potocznie nazywając : wydziały architektury i budownictwa gmin i miast oraz powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,
projektowanie, czyli projektantów i ich czynności podczas projektowania i budowy, jak również organizacje zawodowe projektantów, ale również funkcję inwestora podczas projektowania,
budowę, czyli działania kierowników budów i projektantów podczas budowy oraz obowiązki inwestora podczas budowy,
– utrzymanie / użytkowanie obiektów budowlanych, czyli obowiązki właścicieli i zarządców podczas użytkowania budynków,
rozbiórkę obiektów budowlanych, czyli zakończenie życia budynku,

Nadrzędne przepisy nad Prawem Budowlanym

Dla niektórych obiektów budowlanych wskazano przepisy nadrzędne nad prawem budowlanym ( patrz art.2 ). To oznacza, że prawo budowlane nie mogę naruszać następujących przepisów :
– prawo geologiczne i górnicze – dla obiektów budowlanych górniczych,
– prawo wodne – w odniesieniu do urządzeń wodnych,
– o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – odniesieniu do obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną konserwatorską na podstawie planu miejscowego.

Kiedy nie stosuje się Prawa Budowlanego ?

Prawo Budowlane nie ma zastosowania do wyrobisk górniczych.

Komentarz

Prawo budowlane z roku 1994 powstało przed Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego należy oczekiwać zmian wymaganych warunków zabudowy i zmiany definicji „prawa zabudowy„. Zmiany winny być w duchu „wolności jednostki” i wolności gospodarczej, ale tak radykalne zmiany będą wymagały przeobrażenia całej ustawy od podstaw.

Share This