(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Ściany wewnętrzne — Akustyka przegród wewnętrznych

Czy chcesz wiedzieć jak ksz­tał­tu­je się akusty­ka w zależnoś­ci od gruboś­ci ściany ?
Nie wiesz jak dobrać grubość ściany i zapewnić stosowną akustykę ?

Masa ściany i jej akustyka — informacje z ITB

Zależnoś­ci właś­ci­woś­ci akusty­cznych ściany od jej gruboś­ci i ciężaru zna­jdziesz w opra­cow­a­niu ITB,

Oce­na Izo­la­cyjnoś­ci Akusty­cznej stosowanych w Polsce wyrobów do wykony­wa­nia prze­gród Wewnętrznych w świ­etle badań Zakładu Akusty­ki ITB

https://scholar.google.pl/citations?user=H4nALyQAAAAJ&hl=pl

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0016–0086

 

 

Share This