(58) 742-04-01 ☎ 501 799 240 architekt@dom-projekty.pl

Strona Tytułowa w Projekcie Budowlanym
Kategorie Obiektów Budowlanych Projekt Budowlany

Budynki Mieszkalne Jednorodzinne

Kategoria I k=2,0 w=1,0

Budynki Gospodarki Rolnej

Kategoria II k=1,0 w=1,0
budynki produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko -składowe 

Inne Niewielkie Budynki

Kategoria III k=1,0 w=1,0
budynki takie jak : domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do 2 stanowisk włącznie

Elementy Dróg Publicznych i Kolejowych Dróg Szynowych

Kategoria IV k=5,0 w=1,0
skrzyżowania, węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

Obiekty Sportowe i Rekreacji

Kategoria V k=10,0 w=1,0
stadiony, amfiteatry, skocznie, wyciągi narciarskie, kolejki liniowe, baseny odkryte, zjeżdżalnie;

Cmentarze

Kategoria VI k=8,0 w=1,0

Nawigacja Wodna

Kategoria VII k=7,0 w=1,0
dalby, wysepki cumownicze

Inne Budowle

Kategoria VIII k=5,0 w=1,0

Budynki Kultury, Nauki i Oświaty

Kategoria IX k=4,0
w=1,0 <2500m2 ; w=1,5 2500-5000m2; w=2,0 5000-10000m2; w=2,5 >10000m2;
teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy, domy studenckie, laboratoria, placówki badawcze, stacje meteorologiczne, stacje hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych, budynki ogrodów botanicznych;

Budynki Kultu Religijnego

Kategoria X k=6,0
w=1,0 <2500m2 ; w=1,5 2500-5000m2; w=2,0 5000-10000m2; w=2,5 >10000m2;
Kategoria ta zawiera budynki kościoła, kaplicy, klasztoru, cerkwi, zboru, synagogi, meczetu, domu pogrzebowego czy krematorium.

Budynki Służby Zdrowia, Opieki Społecznej i Socjalnej

Kategoria XI k=4,0
w=1,0 <2500m2 ; w=1,5 2500-5000m2; w=2,0 5000-10000m2; w=2,5 >10000m2;
Budynki tej kategorii to : szpital, sanatorium, hospicjum, przychodnia, poradnia, stacja krwiodawstwa, lecznica weterynaryjna, dom pomocy i opieki społecznej, dom dziecka, dom rencisty, schronisko dla bezdomnych, hotel robotniczy;

Budynki Administracji Publicznej

Kategoria XII k=5,0
w=1,0 <2500m2 ; w=1,5 2500-5000m2; w=2,0 5000-10000m2; w=2,5 >10000m2;
budynek Senatu, Sejmu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw, urządów centralnych, administracji rządowej, administracji samorządowej, sądów, trybunałów, więzień, domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych, obiekty Sił Zbrojnych;

Pozostałe budynki Mieszkalne

Kategoria XI k=4,0
w=1,0 <2500m2 ; w=1,5 2500-5000m2; w=2,0 5000-10000m2; w=2,5 >10000m2;

Budynki Zakwaterowania Turystycznego i Rekreacyjnego

Kategoria XIV k=15,0
w=1,0 <2500m2 ; w=1,5 2500-5000m2; w=2,0 5000-10000m2; w=2,5 >10000m2;
hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, schronisko turystyczne;

Budynki Sportowe i Rekreacyjne

Kategoria XV k=9,0
w=1,0 <2500m2 ; w=1,5 2500-5000m2; w=2,0 5000-10000m2; w=2,5 >10000m2;
hale sportowe, hala widowiskowa czy kryty basen

Budynki Biurowe i Konferencyjne

Kategoria XVI k=12,0
w=1,0 <2500m2 ; w=1,5 2500-5000m2; w=2,0 5000-10000m2; w=2,5 >10000m2;

Budynki Handlu, Gastronomi i Usług

Kategoria XVII k=15,0
w=1,0 <2500m2 ; w=1,5 2500-5000m2; w=2,0 5000-10000m2; w=2,5 >10000m2;
Sklepy, Centra Handlowe, Domy Towarowe, Hale Targowe, Restauracje, Bary, Kasyna, Dyskoteki, Warsztaty Rzemieślnicze, Stacje Obsługi Pojazdów, Myjnie Samochodowe, Garaże powyżej 2 stanowisk, Dworce

Budynki Przemysłowe

Kategoria XVIII k=10,0
w=1,0 <2500m2 ; w=1,5 2500-5000m2; w=2,0 5000-10000m2; w=2,5 >10000m2;
Budynki Produkcyjne, Służące Energetyce, Montownie, Wytwórnie, Rzeźnie,
Obiekty Magazynowe : składowe, chłodnie, hangary, wiaty,.
Obiekty Kolejowe : nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejzadowe, myjnie taboru kolejowego

Zbiorniki Przemysłowe

Kategoria XIX k=10,0
w=1,0 <2500m2 ; w=1,5 2500-5000m2; w=2,0 5000-10000m2; w=2,5 >10000m2;
Silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliwa i gazów oraz innych chemikaliów

Stacje Paliw

Kategoria XX k=15,0
w=1,0<1000m2 ; w=1000-5000m2; w=2,0 5000-10000m2; w=2,5 >10000m2 (powierzchnia);

Transport Wodny

Kategoria XXI k=10,0
w=1,0<1000m2 ; w=1000-5000m2; w=2,0 5000-10000m2; w=2,5 >10000m2 (powierzchnia);
porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie;

Place Składowe

Kategoria XXII k=8,0
w=1,0<1000m2 ; w=1000-5000m2; w=2,0 5000-10000m2; w=2,5 >10000m2 (powierzchnia);
place składowe, place postojowe, składowisko odpadów, parkingi;

Obiekty Lotniskowe

Kategoria XXIII k=10,0
w=1,0<1km ; w=1,5 1-10km; w=2,0 20-20km; w=2,5 >20km (długość);
pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe, place manewrowe, lądowiska

Obiekty Wodne

Kategoria XXIV k=9,0
w=1,0<1km ; w=1,5 1-10km; w=2,0 20-20km; w=2,5 >20km (długość);
Zbiorniki wodne, zbiorniki nadpoziomowe, stawy rybne

Drogi i Kolejowe drogi szynowe

Kategoria XXV k=1,0
w=1,0<1km ; w=1,5 1-10km; w=2,0 20-20km; w=2,5 >20km (długość);

Sieci

Kategoria XXVI k=8,0
w=1,0<1km ; w=1,5 1-10km; w=2,0 20-20km; w=2,5 >20km (długość);
sieci elektroenergetyczne, sieci gazowe, sieci telekomunikacyjne, sieci ciepłownicze, sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, rurociągi przemysłowe;

Budowle Hydrotechniczne Piętrzące, Upustowe i Regulacyjne

Kategoria XXVII k=9,0
w=1,0<20m ; w=1,5 20-50m; w=2,0 50-100m; w=2,5 >100m (wysokość);
zapora, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluza wałowa, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski, ostrogi brzegowe, Rowy Melioracyjne;

Obiekty Drogowe i Kolejowe obiekty Mostowe

Kategoria XXVIII k=5,0
w=1,0<20m ; w=1,5 20-50m; w=2,0 50-100m; w=2,5 >100m (wysokość);
Mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele;

Obiekty Kominy i Maszty

Kategoria XIX k=10,0
w=1,0<20m ; w=1,5 20-50m; w=2,0 50-100m; w=2,5 >100m (wysokość);

Obiekty Zasobów Wodnych

Kategoria XXX k=8,0
w=1,0 <50m3/h ; w=1,5 50-100m3/h; w=2,0 100-500m3/h; w=2,5 500m3/h;
ujęcie wód morskich i śródlądowe, budowla zrzutu wód morskich i ścieków, pompownia, stacja strefowa, stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków;

 

k – współczynnik kategorii obiektów
w – współczynnik wielkości obiektów

 

Share This